…οτι αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος!