Η μοναδική εταιρία εξειδεικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Πανελλαδική κάλυψη από Επόπτες Δημόσιας Υγείας.