Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων – Ανάπτυξη Συστήματος HACCP

Σκοπός: η εκπαίδευση στη διατήρηση Συστήματος HACCP, στην αναγνώριση των κινδύνων και τη μεθοδολογία ελέγχου αυτών, στην τήρηση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, καθώς και στην εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής

Σε ποιους απευθύνεται: σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγική διαδικασία

Ενδεικτική θεματολογία: αρχές του HACCP, κίνδυνοι και μέτρα ελέγχου, νομοθεσία, ορθή υγιεινή πρακτική, απαιτήσεις τεκμηρίωσης, σύστημα ιχνηλασιμότητας, παραδείγματα εφαρμογής κ.α.

Διάρκεια: η διάρκεια και οι ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τη χρονική διαθεσιμότητα της επιχείρησης

 

*Κατά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης σε κάθε εκπαιδευόμενο.