Ασφάλεια Τροφίμων

Η επιχείρηση Shop Support αναλαμβάνει:

– Εκπαίδευση προσωπικού (προγράμματα ΕΦΕΤ, ΛΑΕΚ)

– Διαγράμματα ροής

– Τεχνικές μελέτες

– Αρχεία επιχειρήσεων (“Φάκελοι”)

– Ετικέτες τροφίμων

– Υποστήριξη σε υγειονομικά και αγορανομικά θέματα

– Μελέτες HACCP

– Επιθεωρήσεις 2ου μέρους (επιθεωρήσεις που αφορούν τον έλεγχο των κριτηρίων ποιότητας που έχει θέσει μια εταιρεία προς τους προμηθευτές/υπόκαταστηματα/αντιπροσώπους/λοιπούς συνεργαζόμενους φορείς)

– Μελέτη, εφαρμογή και σύνταξη Συστημάτων Ποιότητας ISO (ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 κ.α.)

 

 

* Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να συμπληρώσετε τη φόρμα που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!