Ασφάλεια Εργασίας – Εργονομία και διαμόρφωση χώρου

Ασφάλεια Εργασίας

 

Η επιχείρηση Shop Support αναλαμβάνει:

– Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

– Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

– Μελέτες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας

– Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

– Ενεργειακά πιστοποιητικά

– Έλεγχος ηλεκτρολογικών & μηχανολογικών εγκαταστάσεων

 

 

Εργονομία και διαμόρφωση χώρου

Η επιχείρηση Shop Support αναλαμβάνει:

– Μελέτη εγκατάστασης εξοπλισμού και μηχανημάτων

– 3D απεικόνιση λειτουργικότητας χώρου

– Σχεδιαστική απεικόνιση και τεχνική τεκμηρίωση ειδικών κατασκευών

– Προ-κοστολόγηση εξοπλισμού

– Έρευνα αγοράς

– Συμβουλευτική υποστήριξη για λειτουργικότητα, κατασκευαστές, αντιπροσώπους, και ανάλυση αγοράς

– Διοργάνωση παρουσίασης και επίδειξης μηχανημάτων

 

 

* Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να συμπληρώσετε τη φόρμα που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!